Kontakt

Puno poslovno ime firme:

DOO MWI PREDUZEĆE ZA TRGOVINU NA VELIKO I MALO PRUŽANjE USLUGA U PROMETU, EXPORT – IMPORT

Skraćeni naziv firme

M W I DOO

Sedište firme

ĐEVĐELIJSKA 12.

Mesto

24 000 SUBOTICA

PIB

100854748

Broj PDV

133710496

Matični broj

8613664

Šifra delatnosti

45250

Telefon

024/526-322, 024/687-365

Telefon/fax

024/551-829, 024/687-335

Ovlašćeno lice

Ilić Vesna

Računi

310 – 152372 – 64 NLB
205 – 147776 – 50 KOMERCIJALNA BANKA
180 – 0741390102080 – 51 ALPHA BANKA

E – mail

bato.ilic@mwi.rs