Sika

sika

Ono što Siku razlikuje od većine svetskih snabdevača je prisustvo u smislu davanja saveta stručne pomoći u svim fazama realizacije projekta (definisanje zahteva investitora, planiranje, projektovanje, izgradnja, eksploatacija i održavanje objekta).

SIKA program za građevisku industriju, koji u ponudi ima firma MWI d.o.o., između ostalog obuhvata: aditive za beton, aditive za malter, sredstva za injektiranje i ankerisanje, sredstva za elastično lepljenje i zaptivanje, hidroizolacije, premaze, hidroizolacione membrane, silikoni, pur pene...

www.sika.rs