Superfinish

superfinish

Oriented Strand Board (OSB) u bukvalnom prevodu PLOČE SA USMERENIM VLAKNIMA, prave se od jelovine postupkom koji na najekonomičniji način iskorišćava drvo, jer je za proizvodnju pogodno i tanje jelovo drvo koje se seče pri proređivanju, te na taj način štitimo šume od rasipničkog sečenja. Ovaj građevinski materijal se najviše upotrebljava za izgradnju kuća sa lakom konstrukcijom.

Od stabala se skida kora i seku se like dužine 10 i širine 2,5 cm, koje se klasiraju, suše i premazuju lepilom.Like se slažu u više slojeva tako da pravac niti ide vertikalno jedan na drugi.Pri ovom rasporedu niti koje se usmeravaju i ukrštaju dobija se veoma čvrst OSB, koji se na kraju procesa proizvodnje presuje pod velikim pritiskom, seče i pakuje.

KATEGORIJE U KVALITETU I TIPOVI

Najčešće se koristi OSB-3 tip koji je podoban u građevinarstvu, testiran je od strane EMI, odgovara po čvrstini i vodootporan je.

Tip OSB-2 nije podoban u građevinarstvu, malo je vodootporan, može da se upotrebljava za tapacirani nameštaj i za pakovanje.

Tip OSB-4 je pojačano vodootporan i čvrst proizvod koji se upotrebljava za specijalno građenje.

SPECIJALNE PRIMENE

OPLATE: od velikih tabli brzo se može spremiti i više puta upotrebiti ista oplata

PLOT: za ograđivanje gradilišta pogodne su i tanje ploče

IVERICA, SANDUK: jeftin, trpi habanje, dekorativan za pakovanje

PAVILjONI: veoma dobar materijal za podlogu privremenih zgrada, sajamskih paviljona, dekoracije, obloge zidova...

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

DIMENZIJE PLOČE:
1250 x 2500, 1244 x 1220, 2500x675

DEBLjINA PLOČE:
6, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 18, 22, 25, 30 mm
sa nut federom (4nf) 12, 15, 18, 22 mm

FIZIČKE KARAKTERISTIKE

prosečna težina po m³: 660,00 kg
otpornost na savijanje: paralelne niti: 20 N/mm²
ukrštene niti: 10 N/mm²
elastičnost modula niti: 4000 N/mm²
ukršteno: 1400 N/mm²
čvrstina podizanja ploče: 0,3 N/mm²
vlažnost: 8% (± 3)
upijanje vlage u toku 24 sata: max. 15%
sadržaj formaldehida: bez aldehida