Ytong

ytong

Termo zidni blok debljine 300mm izuzetan je sa aspekta štednje potrošnje vrlo skupe energije za grejanje i hlađenje. Jednostavno i brzo se gradi njime. Velika ušteda rada i vremena.

Termo zidni blokovi se upotrebljavaju za gradnju spoljnih nosivih zidova za sve vrste građevina kod kojih materijali za dodatnu toplotnu izolaciju nisu potrebni.

Prednosti građenja termo zidnim blokom:

 • Odlična nosivost
 • Dobra termoizolacija
 • Brza i precizna gradnja
 • Niža cena po m² zida od odgovarajućeg zida od glinenih blokova sa termoizolacijom
 • Jednostavno oblikovanje struganjem testerom i izrada zidova nepravilnih formi
 • Visoka preciznost sa odstupanjima od ravnosti zida do 1,5 mm
 • Lak materijal i ušteda u konstrukciji temelja
 • Veća neto površina stana
 • Proizveden od prirodnih sirovina
 • Sanitarno i zdravstveno ispravan materijal
 • Vatro-otporan materijal

Zbog svoje male težine, brze i čiste gradnje te lake obrade YTONG zidne ploče debljine 100 i 125mm nezamenjive su kod novogradnje, kao i kod adaptacija postojećih stambenih i drugih građevina. Debljina pregradnih zidova zavisi od debljine i visine zida, te od opterećenja i drugih elemenata koji se pričvršćuju na zid. Lako se izvode instalacijski vodovi u pregradnim zidovima.

Prednosti građenja zidnim blokom:

 • Lak materijal i ušteda u nosećoj konstrukciji
 • Mogućnost direktnog lepljenja pločica na zid
 • Jednostavno oblikovanje struganjem testerom i izrada zidova nepravilnih formi
 • Proizveden od prirodnih sirovina
 • Sanitarno i zdravstveno ispravan materijal
 • Vatro-otporan materijal
 • Brza i precizna gradnja
 • Niža cena po m² zida od odgovarajućeg zida od glinenih blokova
 • Visoka preciznost sa odstupanjima od ravnosti zida do 1,5 mm
 • Gletovanje zida bez prethodnog malterisanja

Ploče debljine 50 i 75mm koriste se kao obloga za toplotnu i mehaničku zaštitu spoljašnjih zidova i podruma, za poravnanje zidova, poravnanje podova i ravnih površina. Izuzetno su praktične za obzidanje kada za kupanje, tuš kabina, kamina kao i za zatvaranje ili obzidanje raznih instalacijskih vodova i otvora.Lako se obrađuju, dekorativne su, čista je gradnja i gotovo su neizostavne u završnim radovima u građevinam

Prednosti građenja univerzalnim pločama

 • Brza i precizna gradnja
 • Mala sopstvena težina
 • Dobra termoizolaciona svojstva
 • Primena u oblogama raznih oblika
 • Jednostavno oblikovanje struganjem testerom i izrada zidova nepravilnih formi
 • Ploče su proizvedene od prirodnih sirovina
 • Sanitarno i zdravstveno ispravan materijal
 • Vatro-otporan materijal

YTONG tankoslojni beli malter je jedini tankoslojni malter koji zadovoljava zahteve gradnje YTONG građevinskim elementima.

Važno je napomenuti da se kvalitet proizvoda kontroliše svakodnevnim internim kontrolama i periodičnim certifikovanjem od strane vodećih Instituta u Srbiji za ispitivanje kvaliteta proizvoda.

više: www.ytong.rs