Vojvođanska banka – Bačka Topola

Adaptacija filijale vojvođanske banke u Bačkoj Topoli završena je u maju mesecu 2009.godine. Pri izvođenju radova suve gradnje ispoštovani su svi zahtevi projektanta i investitora (obloge zidova na podkonstrukciji i sa lepkom, pregradni zidovi 50/100 sa RB-običnim, RBI-parootpornim i RF-vatrootpornim GK pločama, spušteni plafoni sa skrivenim i upuštenim poljima za svetlo, oblaganje AB stubova, raznih instalacija i td…), a u skladu sa preporukama proizvođača materijala.

«Čitaj dalje»

Vojvođanska banka – Apatin

Adaptacija filijale vojvođanske banke u Apatinu završena je u avgustu mesecu 2009.godine. Pri izvođenju radova suve gradnje ispoštovani su svi zahtevi projektanta i investitora (obloge zidova na podkonstrukciji i sa lepkom, pregradni zidovi 50/100 sa RB-običnim, RBI-parootpornim i RF-vatrootpornim GK pločama, spušteni plafoni sa skrivenim i upuštenim poljima za svetlo, oblaganje AB stubova, raznih instalacija i td…), a u skladu sa preporukama proizvođača materijala.

«Čitaj dalje»

Gerontološki Centar

Revitalizacija restorana – sale u gerontološkom centru u Subotici završena je u junu mesecu 2009. godine, kao i većina radova, u dogovorenom roku. Rađene su obloge stubova i zidova sa aplikacijama, kao i spušteni plafoni u više nivoa, a prema projektnoj dokumentaciji i zahtevima proizvođača materijala za suvu gradnju.

«Čitaj dalje»